CTY TNHH NIDEC TOSOK AKIBA (VIỆT NAM)

49B - 50, 16, Kcx Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 37700853

Giới thiệu

đang cập nhật...

Lĩnh vực hoạt động

Ngành nghề chính:Nhôm
Lĩnh vực hoạt động:đang cập nhật...

Quyền sở hữu

Ngày thành lập:đang cập nhật...
Chủ Doanh nghiệp:đang cập nhật...