CTY VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC ( VIETRANS TIMEX) VIETRANSTIMEX

VIETRANSTIMEX MULTILATERAL TRANSPORT COMPANY
80-82, Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Tel: (0511) 3821626 - Fax: (0511) 3822478

Giới thiệu

đang cập nhật...

Lĩnh vực hoạt động

Ngành nghề chính:Vận tải - công ty
Lĩnh vực hoạt động:đang cập nhật...

Quyền sở hữu

Ngày thành lập:đang cập nhật...
Chủ Doanh nghiệp:đang cập nhật...