VPĐD SIDEL VIETNAM

SIDEL VIETNAM - REP. OFFICE
41- 43 LẦU 7, Trần Cao Vân, Master Bdlg, P. 6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 62907662

Giới thiệu

đang cập nhật...

Lĩnh vực hoạt động

Ngành nghề chính:Công nghiệp - thiết bị & phụ tùng
Lĩnh vực hoạt động:đang cập nhật...

Quyền sở hữu

Ngày thành lập:đang cập nhật...
Chủ Doanh nghiệp:đang cập nhật...