Sự kiện “Lễ vinh danh Nhà tư vấn – môi giới bất động sản uy tín năm 2022” sẽ trở lại lần 2

Để tôn vinh những nhà môi giới uy tín trên khắp cả nước, chương trình thường niên “Lễ Vinh danh Nhà tư vấn – Môi giới bất động sản năm 2022” sẽ được tổ chức tới đây tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});