Khách sạn, biệt thự sẽ "hiện diện" trên núi thiêng Trường Lệ

Dự kiến trong quý IV năm nay, quần thể khách sạn và biệt thự sẽ dần "hiện diện" cùng các di tích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt trên núi thiêng Trường Lệ.