Bất động sản là kênh hút vốn đầu tư trong năm 2021

Đó là nhận định chung của chuyên gia khi thị trường có nhiều biến động, lãi suất gửi tiết kiệm đang ở mức thấp, giá vàng tăng giảm bất thường. Vì vậy, các nhà đầu tư đang cân nhắc chuyển dòng tiền vào bất động sản để đảm bảo an toàn và có lợi nhuận tốt.