Cá nhân trong nước giảm bán ròng trong tuần 20-24/6, tổ chức vẫn mua ròng

Nhà đầu tư cá nhân giao dịch không còn quá tiêu cực như tuần trước khi giảm giá trị bán ròng còn 512 tỷ đồng.