Chứng khoán APG công bố lợi nhuận quý 3 gấp hơn 9 lần so với cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của Chứng khoán APG đạt 91,7 tỷ đồng, hoàn thành hơn 90% so với kế hoạch lợi nhuận cả năm đã điều chỉnh tăng trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường gần đây.