Mercedes thu phí người dùng nếu muốn xe chạy nhanh hơn

Khóa gia tốc cùng khả năng vận hành của động cơ, người dùng muốn xe chạy đúng tốc độ được thiết kế sẵn sẽ phải trả thêm khoản phí 1.200 USD hàng năm cho Mercedes.