Gen Z chuộng Toyota Camry, người lớn tuổi ưa bán tải

Phần lớn trong danh sách ôtô được yêu thích nhất theo từng nhóm tuổi tại Mỹ là các xe bán tải và ôtô gầm cao.