AI phát triển phương pháp điều trị ung thư chỉ trong 30 ngày

Nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, các nhà nghiên cứu đã có thể phát triển phương pháp điều trị ung thư chỉ trong 30 ngày, đồng thời dự đoán tỷ lệ sống sót của bệnh nhân.