Thử thách độc hại ‘French scar’ khiến TikTok bị điều tra

Giới chức Italy muốn biết liệu thuật toán “For You” của TikTok có lan truyền những thử thách, trào lưu độc hại như tự sát, ngược đãi bản thân và nhịn ăn, tự bỏ đói hay không.