Đề nghị kiểm điểm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận liên quan đến mua sắm vật tư y tế

Thanh tra tỉnh Bình Thuận vừa có Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm xét nghiệm... phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong 2 năm (1/1/2020-31/12/2021).