Lý do cải cách tiền lương tiếp tục 'lỡ hẹn'

Dù đã lên kế hoạch, việc cải cách tiền lương phải tiếp tục lùi lại do dịch Covid-19 gây tác động nặng nề đến kinh tế.