Xử lý quả bom 650 kg trong khu dân cư

Quả bom do Mỹ sản xuất được phát hiện khi các công nhân đào hố xây cầu, trong khu vực có khoảng 10 hộ dân sinh sống.