Khách đến Huế tăng đột biến dịp Tết, doanh thu đạt 150 tỷ đồng

Tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú trong tỉnh Thừa Thiên - Huế ước đạt 50.800 lượt khách, tăng 150% so với năm 2022.