Chủ tịch nước: Cựu cán bộ Đoàn truyền cảm hứng về tinh thần cống hiến

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định các cựu cán bộ Đoàn đã góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền cảm hứng về tinh thần dấn thân cho thế hệ trẻ cả nước.