Định hướng Đồng bằng sông Hồng thành trung tâm kinh tế, tài chính

Theo tầm nhìn đến năm 2045, Đồng bằng sông Hồng là trung tâm kinh tế, tài chính lớn mang tầm khu vực và thế giới; trung tâm hàng đầu của cả nước về văn hoá, giáo dục - đào tạo...