NHỮNG CUỘC GIẢI CỨU NGHẸT THỞ Ở RỐN LŨ QUẢNG BÌNH

2h sáng, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Ba Đồn đưa ra quyết định "ngoại lệ" - hạ xuồng đi giải cứu người dân. Trong đêm tối, liên tục những cuộc gọi đề nghị cứu nạn vang lên.