Chứng khoán phái sinh: Cơ hội chưa rõ ràng

Khi sự luân chuyển dòng tiền không nổi bật, diễn biến kỹ thuật của các hợp đồng tương lai chưa thực sự ủng hộ, kết hợp tâm lý cận kề ngày Tết, tín hiệu bứt phá mạnh khó xảy ra.