Quy mô huy động trái phiếu Chính phủ dự kiến cao kỷ lục

Kho bạc Nhà nước vừa có thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2021 và kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ quý IV/2021.