Tỷ giá Yên Nhật hôm nay 26/6/2022: Đồng Yên Nhật “chợ đen” giảm vào cuối tuần

Tỷ giá Yên Nhật hôm nay 26/6 ghi nhận tại một số ngân hàng không đổi so với phiên trước đó. Giá Yên Nhật chợ đen giảm xuống giao dịch mua - bán với giá là 181,30 - 183,30 VND/JPY.