Phúc Long cứ thu 4 đồng sẽ có lãi 1 đồng

Chuỗi đồ uống này tiếp tục đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng lên 2.500-3.000 tỷ đồng, đồng thời cho biết đang chuẩn bị cho kế hoạch xuất ngoại trong 2-3 năm tới.