Thách thức với ngành ngân hàng vẫn còn phía trước

Theo chuyên gia của Chứng khoán BSC, ngành ngân hàng vẫn có triển vọng khả quan với mức định giá thấp trong khi sức khoẻ vẫn ở mức tốt, tuy nhiên một số thách thức vẫn còn hiện hữu trước mắt.