Hảo Hảo lập kỷ lục bán ra thị trường 30 tỉ gói mì

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Vietkings vừa xác nhận Hảo Hảo là thương hiệu mì gói Việt Nam đầu tiên bán ra thị trường 30 tỉ gói trong 21 năm (từ năm 2000 đến 2021).