Bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công dự án nhập khẩu điện từ Lào

(Chinhphu.vn) - Dự án đường dây 500 kV Monsoon-Thạnh Mỹ đoạn qua lãnh thổ Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chủ trương mua điện từ Lào. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2024 nên công tác chuẩn bị, thi công phải được tập trung cao độ.