Ông Trần Việt Quý giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng Yên Bái

Ngày 27/5, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Việt Quý giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái kể từ ngày 20/5/2022.