Tàu chở hơn 2.700 tấn gạo va đá ngầm, thủng đáy

Quảng NgãiTàu Hoàng Gia 46 chở 2.715 tấn gạo từ An Giang đi Hải Phòng, đến Sa Huỳnh va phải đá ngầm, bị thủng đáy, 11 thủy thủ được cứu.