Đà Nẵng thông tin lịch trình di chuyển của 16 bệnh nhân COVID-19 mới công bố

Đà Nẵng vừa cung cấp thông tin về kết quả điều tra 7 trường hợp bệnh nhân COVID-19 công bố ngày 7/8 và 9 trường hợp được công bố vào ngày 8/8.