Quảng Bình đề nghị dùng trực thăng, người nhái tiếp tế dân vùng lũ

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình để nghị Bộ Quốc phòng lập cầu hàng không để thiết lập mạng lưới phân phối lương thực đến người dân vùng lũ.