Pháp: Biểu tình phản đối tăng tuổi hưu không làm ông Macron chùn bước

“Chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Nước Pháp không thể dậm chân tại chỗ”, Tổng thống Macron tuyên bố.