Hàng chục trạm y tế ở Gia Lai xuống cấp

59 trạm y tế xã xuống cấp, tường thấm nước, nứt nẻ, rêu mốc cùng hệ thống điện, nhà vệ sinh bị hư hỏng.