Thanh Hóa: Những gam màu tươi sáng từ bức tranh kinh tế

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức họp thường kỳ tháng 11 năm 2022 để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022.