Kết thúc cách ly xã hội trên toàn tỉnh Quảng Nam

Từ 6h ngày 28/8, Quảng Nam sẽ kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 3 địa phương còn lại gồm TP Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên.