Bộ Y tế nêu giải pháp giữ chân nhân lực y tế khu vực công

Trước làn sóng chuyển dịch nhân lực y tế công sang tư, Bộ Y tế đã đưa ra một số giải pháp để giữ chân nhân lực cho ngành.