Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Ứng xử của nghệ sĩ vừa qua có nhiều vấn đề phiền toái

TTO - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng cho hay về ứng xử của nghệ sĩ vừa qua có rất nhiều vấn đề phiền toái, trong đó có cả những ứng xử không đẹp, phản văn hóa.