Rà soát định kỳ, thường xuyên dự án có sử dụng đất chậm triển khai

Các lãnh đạo của Hà Nội đề nghị tiếp tục kiểm tra, rà soát, tổng hợp các dự án thuộc đối tượng chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng.