Trên 2.454 nông dân An Giang có thu nhập trên 1 tỉ đồng/năm

TTO - Số hộ thu nhập trên 1 tỉ đồng/năm trong tỉnh đã tăng 3 lần so với giai đoạn 2017-2019. Hộ có thu nhập thấp nhất trên 150 triệu đồng, cao nhất trên 26 tỉ đồng/hộ/năm.