Quốc hội sửa Luật Đất đai: Kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp

Quản lý đất đai, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ tối đa cho DN và người dân, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai càng trở nên cấp thiết.