Hơn 51.000 ô tô bán ra trong tháng 4/2022

Cộng dồn số liệu bán hàng của các thành viên VAMA và số liệu của TC Motor, VinFast, đã có hơn 51.000 ô tô được tiêu thụ trong tháng 4/2022.