ChatGPT vượt qua kỳ thi MBA

Trong kỳ thi MBA của đại học Wharton, ChatGPT vượt qua với số điểm B theo thang đánh giá.