CEO Base.vn Phạm Kim Hùng và bài học "nỗ lực đến cùng" để thành công

Theo vị CEO 35 tuổi này, không có sự thành công nào đáng kể mà được gây dựng ít hơn 10 năm, và trong suốt thời gian đó, bạn không được phép ngừng nỗ lực.