Kiểm tra cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, Thủ tướng yêu cầu đẩy tiến độ

Kiểm tra dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm, Thủ tướng yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh thi công, vượt tiến độ đặt ra trước 3 tháng.