Vi phạm công bố thông tin, Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) bị UBCKNN phạt nặng

17/03/2023 16:30

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 167/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HOSE: GAS).

Quyết định xử phạt nêu rõ, GAS bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Vi phạm công bố thông tin, Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) bị UBCKNN phạt nặng
GAS công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật

GAS công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) các tài liệu gồm: Báo cáo thường niên năm 2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 36/NQ-KVN ngày 20/5/2022 thông qua các nội dung chính của Thư thỏa thuận cơ chế phát hóa đơn và thanh toán tạm cho khối lượng khí năm 2022 theo GSPA Lô 06.1; Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-KVN ngày 05/3/2021 về việc thông qua các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 01 Hợp đồng mua bán khí số 142/2020/PVGAS/HĐK-PVFCCo/B1 giữa PV GAS và PVFCCo; Nghị quyết HĐQT số 87/NQ-KVN ngày 28/9/2021 về việc chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi số 01 Thỏa thuận về việc tạm thanh toán dịch vụ thu gom, tiếp nhận và nén khí bể Cửu Long về bờ năm 2021 giữa PVN, PV GAS và Vietsopetro; Nghị quyết HĐQT số 100/NQ-KVN ngày 14/12/2021 chấp thuận các nội dung chính của sửa đổi, bổ sung số 08 Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc);

GAS bị phạt thêm 60 triệu đồng theo quy định do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể, báo cáo tình hình quản trị năm 2021 của Công ty chưa trình bày đầy đủ nội dung về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2021.

Bên cạnh đó, GAS cũng bị phạt 25 triệu đồng theo quy định do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Thêm vào đó, GAS bị thạt tiền 125 triệu đồng theo quy do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Công ty chỉ có 01 thành viên HĐQT độc lập trên tổng số 06 thành viên HĐQT).

Tổng mức phạt tiền đối với GAS là 270 triệu đồng.

Hơn 21 triệu cổ phiếu BCH của Tập đoàn Dược Bảo Châu đăng ký niêm yết trên HOSE

Ngày 13/3, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ...

Lâm Đồng: Vi phạm về đất đai, Năng lượng tái tạo Đại Dương bị xử phạt 225 triệu đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty CP Năng lượng tái tạo Đại Dương số ...

Bạn đang đọc bài viết "Vi phạm công bố thông tin, Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) bị UBCKNN phạt nặng" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0987.245.378) hoặc gửi về địa chỉ email (info.vstarmedia2018@gmail.com).